บริษัท ไลน์ แอมป์ จำกัด

บริษัท ไลน์ แอมป์ จำกัด
LINE AMP. CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสัญชัย นนทิวัฒน์วณิช, นางสาวกรุณา เมธาวิกุล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 15 ธันวาคม 2537
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : ขายปลีกอุปกรณ์ไฟฟ้า-ประปา ขายอุปกรณ์ระบบปรับอากาศขายอุปกรณ์ระบบเครือข่าย-คอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 73/242-4 หมู่ 9 ถ.บางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ : 0-2887-1480-2
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไลน์ แอมป์ จำกัด