บริษัท ไวส เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด

บริษัท ไวส เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด
WISE ENGINEERING SERVICE CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายอนุสรณ์ อุทัยพงษ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 22 ธันวาคม 2546
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ซื้อ,เช่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องอิเล็คทรอนิคส์ เครื่องใช้สำนักงานทุกชนิดทุกประเภท
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 90 ซ.ลาดพร้าว 109 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 0-2353-0322
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไวส เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด