บริษัท ไอคิว พับลิชชิ่ง จำกัด

บริษัท ไอคิว พับลิชชิ่ง จำกัด
IQ PUBLISHING CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางดาเรส เมธารมณ์, นายชินเดช เมธารมณ์, นายมนู เมธารมณ์, นายวิศณุ รุ่งขวัญศิริโรจน์, นางอำนวยพร เอี่ยมพันธ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 11 กรกฎาคม 2543
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : ค้าส่ง ค้าปลีก กระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียนแบบพิมพ์ หนังสือ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 25/71 หมู่ 10 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : (02)9440383
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไอคิว พับลิชชิ่ง จำกัด