บริษัท ไอซีเอ็น คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท ไอซีเอ็น คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ICN. COMPUTER INTERNATIONAL CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายนิพนธ์ ลักษณ์ธนากุล, นายจตุพล อนิลหงษ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 7 เมษายน 2538
ทุนจดทะเบียน : 10000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการจำหน่ายคอมพิวเตอร์และเป็นที่ปรึกษา
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 15/14-15 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไอซีเอ็น คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด