บริษัท ไอดีซี มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด

บริษัท ไอดีซี มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด
I.D.C.MARKETING SERVICES CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางศิวิไล แสงพุฒ, นายพัฒนพงศ์ ชวะโนทัย
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 19 ตุลาคม 2536
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายสื่อการสอน และอบรมการศึกษา (ขายปลีก)
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 580/431 ถ.อโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไอดีซี มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด