บริษัท ไอดีล เทรดเดอร์ แอนด์ ซัพพลายเออร์ จำกัด

บริษัท ไอดีล เทรดเดอร์ แอนด์ ซัพพลายเออร์ จำกัด
IDEAL TRADER AND SUPPLIER CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวรวุฒิ วิจินธนสาร, นายอนุชิต กาญจนพลเลิศ, นางอารยา วิจินธนสาร
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 28 กุมภาพันธ์ 2545
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ขายปลีกอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน รับจ้างผลิตสื่อโฆษณา
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 30 ซ.ทับสุวรรณ ถ.อโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2246-5954
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไอดีล เทรดเดอร์ แอนด์ ซัพพลายเออร์ จำกัด