บริษัท ไอทีอี จำกัด

บริษัท ไอทีอี จำกัด
ITE CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายเลอสรร ดุลยธรรมาภิรมย์, นายสรรเสริญ คุณวัฒน์, นายสุเทพ โอสถานนท์, นายบุญธง ประทุมทิพย์, นายชาญวิทย์ กิจนำ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 22 มกราคม 2535
ทุนจดทะเบียน : 1400000
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างผลิตป้ายสะท้อนแสงนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สะท้อนแสงซื้อ-ขายหมึกพิมพ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 28/4 หมู่ 7 ต.ท่าไข่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ : 0-3884-7538-45
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไอทีอี จำกัด