บริษัท ไอทีเทคคอม จำกัด

บริษัท ไอทีเทคคอม จำกัด
IT TECHCOM CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายพัชพล เจริญวราวงศ์, นายนรา นรพิเชียรฉาย, นางสาวรัตนา เจริญวราวงศ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 2 กันยายน 2542
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : กิจการจำหน่าย ขาย ให้เช่า เครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟแวร์คอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 123/765 หมู่ 11 ถ.นวมินทร์ แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไอทีเทคคอม จำกัด