บริษัท ไอทีโซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

บริษัท ไอทีโซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
IT SOLUTIONS AND SERVICES CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายประสาน กังวลงาน, นางสาวมณฑิชา สุทธิโภชน์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 29 มกราคม 2547
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่า คอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และอะไหล่คอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 49/27 หมู่ 2 ถ.สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ : 0-2991-5530
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไอทีโซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด