บริษัท ไอที กาแลคซี่ จำกัด

บริษัท ไอที กาแลคซี่ จำกัด
IT GALAXY COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวชุติมา การมานะ, นายเสรี หล่าวเจริญ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 30 มกราคม 2540
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายปลีกและส่งเครื่องใช้สำนักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องมือสื่อสาร รวมทั้งอะไหล่อุปกรณ์ ให้บริการติดตั้งซ่อมแซมสินค้าดังกล่าวข้างต้น
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 832/5 ซ.พหลโยธิน 32 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2941-8223
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไอที กาแลคซี่ จำกัด