บริษัท ไอที คอมโพเนนท์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด

บริษัท ไอที คอมโพเนนท์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด
IT COMPONENT DISTRIBUTION CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายนพดล เศรษฐเศรณีกุล, นายวิเชียร เศรษฐเศรณีกุล, นายธีระ เตชะเลิศไพศาล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 11 ตุลาคม 2544
ทุนจดทะเบียน : 10000000
ประเภทธุรกิจ : ขายปลีกเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอะไหล่ และประกอบกิจการค้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 1350/710 อาคาร ไทยรงค์ ทาวเวอร์ ชั้น 1 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไอที คอมโพเนนท์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด