บริษัท ไอที อีลีเมนท์ จำกัด

บริษัท ไอที อีลีเมนท์ จำกัด
IT ELEMENT CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายชาคริต สุเมธลักษณ์, นายรุจิโรจน์ เลิศวรธรรม, นายไพศาล คูตระกูล, นายวิเชียร เกียรติ์ขจิตมั่น,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 18 ตุลาคม 2547
ทุนจดทะเบียน : 4000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการค้าเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์และเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในด้านคอมพิวเตอร์ทุกชนิด ประกอบกิจการรับให้คำปรึกษา วางระบบงาน จัดทำรายการ รับเขียนโปรแกรมคำสั่งและการให้บริการด้านการประผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 56 อาคาร ญาดา ชั้น 8 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2632-8093
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไอที อีลีเมนท์ จำกัด