บริษัท ไอที.เซ็นเตอร์พ้อยท์ จำกัด

บริษัท ไอที.เซ็นเตอร์พ้อยท์ จำกัด
IT. CENTER POINT CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายชูพงษ์ อรัญชิต, นายมนตรี ธีระกนก, นายประกาศิต อุษณีย์วรัญญู, นายปิยวัฒน์ เจนเวชประเสริฐ,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 21 พฤศจิกายน 2543
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 2/10-11 ถ.ประชาสำราญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไอที.เซ็นเตอร์พ้อยท์ จำกัด