บริษัท ไอที เอ็ดดูซอฟต์ จำกัด

บริษัท ไอที เอ็ดดูซอฟต์ จำกัด
IT EDUSOFT CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสุชาดา พันธุเวช, นางสุดาพร เชื้อชมกุล, นายฉกรรจ์ ธีรจินตน์, นางโสภา ทองเจียม,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 15 พฤศจิกายน 2543
ทุนจดทะเบียน : 10000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายซอฟท์แวร์เพื่อการศึกษา
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 15/1 ซ.วัดราชาธิวาส ถ.สามเสน แขวง วชิรพยาบาล เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไอที เอ็ดดูซอฟต์ จำกัด