บริษัท ไอที แพรคติคัล จำกัด

บริษัท ไอที แพรคติคัล จำกัด
IT PRACTICAL CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายมงคล มงคลธนานนท์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 17 มกราคม 2546
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ค้าปลีกเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สมองกล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมทั้งวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับสินค้าดังกล่าว บริการติดตั้ง บำรุงรักษา ซ่อมแซมและให้คำปรึกษา
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 40/22 ซ.วิภาวดีรังสิต 38 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2930-2959
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไอที แพรคติคัล จำกัด