บริษัท ไอที โอพีเอ็ม จำกัด

บริษัท ไอที โอพีเอ็ม จำกัด
IT OPM CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสุวิมล อนุกูลประเสริฐ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 15 สิงหาคม 2539
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : เครื่องคอมพิวเตอร์,เครื่องอิเล็กทรอนิกส์,อุปกรณ์ต่บริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้านบร
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 147/2 หมู่ 7 ถ.พหลโยธิน ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180
โทรศัพท์ : 0-3521-8589
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไอที โอพีเอ็ม จำกัด