บริษัท ไอบีซี แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท ไอบีซี แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด
IBC ADVANCE TECHNOLOGY CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายพลพัต ถาวรวงศ์, นายภูษิต อรุณรัตนดิลก
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 30 มีนาคม 2543
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ซื้อมาขายไปคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ – ฮาร์แวร์ ให้เช่
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 719 อาคาร เคพีเอ็น ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถ.พระราม 9 แขวง บางกะปิ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2717-0170
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไอบีซี แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด