บริษัท ไอมีเดีย เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท ไอมีเดีย เทคโนโลยี จำกัด
I MEDIA TECHNOLOGY CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายเทพรัตน์ เติมทานาม, นายประดิษฐ์ ศรีสกุลอนุสรณ์, นายธนา แก้วตาปี, นางสาววราภรณ์ อินถา,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 30 พฤศจิกายน 2544
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการซื้อขายเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ให้คำปรึกษา ออกแบบและติดตั้ง
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 161/1 ถ.เทศบาลนิมิตรเหนือ แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไอมีเดีย เทคโนโลยี จำกัด