บริษัท ไอวอรี่ ทาวเวอร์ อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด

บริษัท ไอวอรี่ ทาวเวอร์ อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด
IVORY TOWER ELECTRONICS CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายหม่า หลิน, นางชุติมา ทรัพย์อนันต์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 30 กันยายน 2539
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าคอมพิวเตอร์ นำเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 99 หมู่ 8 อาคาร ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ถ.พหลโยธิน แขวง คูคต เขต ลำลูกกา ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : 0-2642-0694
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไอวอรี่ ทาวเวอร์ อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด