บริษัท ไอเบรน แอดวานซ์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท ไอเบรน แอดวานซ์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
I. BRAIN ADVANCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวนันทาศิริ รอดทอง, นายโกเมศ แสงจันทร์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 11 มีนาคม 2546
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : นำเข้า ขายส่ง-ปลีกเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในประเทศ และต่างประเทศ และค้ากระดาษทุกชนิด และสติ๊กเกอร์ทุกชนิดรวมทั้งโรงงานพิมพ์กระดาษกาว และสติ๊กเกอร์ทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 171/54 ซ.ลาดพร้าว 80 ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2995-3300
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไอเบรน แอดวานซ์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด