บริษัท ไอโซเทค อาร์ท ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท ไอโซเทค อาร์ท ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
ISOTECH ART OF TECHNOLOGY CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายชาญ เตาลานนท์, นางสาวณัฎมณี เตาลานนท์, นางสาวขนิษฐา ศรีสถิตย์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 13 มิถุนายน 2540
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ซื้อมาขายไปสินค้า บริการด้านคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 17/128 หมู่ 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไอโซเทค อาร์ท ออฟ เทคโนโลยี จำกัด