บริษัท ไอโอ แอ๊ดวานซ์ จำกัด

บริษัท ไอโอ แอ๊ดวานซ์ จำกัด
IO ADVANCE COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายบุญชู ปริยะบำรุงชาติ, นางสาวสุพัตรา วัฒนา, นายบุญยิ่ง ปริยะบำรุงชาติ, นายกฤตพล ปริยะบำรุงชาติ, นายมงคล วิพัฒนบวรวงศ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 6 มกราคม 2536
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : ซื้อมาขายไปอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 160/391 อาคาร ไอทีเอฟ ชั้น 19 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2237-2414
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไอโอ แอ๊ดวานซ์ จำกัด