บริษัท ไอ ที คอมพาเนี่ยน จำกัด

บริษัท ไอ ที คอมพาเนี่ยน จำกัด
IT COMPANION CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายขจร สินอภิรมย์สราญ, นางจิรานันท์ สินอภิรมย์สราญ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 5 มีนาคม 2544
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : จัดฝึกอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้เช่า จำหน่าย ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และสื่อการสอน รับปรึกษา ให้คำแนะนำทางด้านคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 173/15 ซ.เชื้อเพลิง (อมร) ถ.นางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2678-7107
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไอ ที คอมพาเนี่ยน จำกัด