บริษัท ไอ.ที.ซัพพลายส์ จำกัด

0
12

บริษัท ไอ.ที.ซัพพลายส์ จำกัด
I T SUPPLIES CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายอรุณศักดิ์ ทองประสม, นางสาววิไล อมรรัตนเกียรติ, นางสาวกุสุมา เกิดคำ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 19 พฤษภาคม 2536
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ขายปลีก-ส่งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อีเล็คทรอนิกส์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 404 ถ.พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2619-2222
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไอ.ที.ซัพพลายส์ จำกัด