บริษัท ไอ ที ทูเดย์ จำกัด

บริษัท ไอ ที ทูเดย์ จำกัด
IT TODAY CO., LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายเสถียร ชาติบัญชากร, นางสมจิตต์ ชาติบัญชากร, นายลิขิต ชาติอนุลักษณ์, นางสาวจารุวรรณ ชาติบัญชากร, นางสาวดวงทิพย์ ชาติบัญชากร
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 22 สิงหาคม 2546
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ขายและให้บริการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 46/1-3 ถ.เพลินจิต ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไอ ที ทูเดย์ จำกัด