บริษัท ไอ ที สแควร์ จำกัด

บริษัท ไอ ที สแควร์ จำกัด
IT SQUARE CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายอนิวรรตน์ สมาธิวัฒน์, นายอรรณพ สมาธิวัฒน์, นางเพ็ญรัตน์ สมาธิวัฒน์, นางสาวนุชณีวรรณ รัตนมหาศาลชัย,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 1 มิถุนายน 2543
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายเครื่องคอมและอุปกรณ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 128/180-181 อาคาร พญาไทพลาซ่า ชั้น 17 ถ.พญาไท แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไอ ที สแควร์ จำกัด