บริษัท ไอ ที โซน ซัพพลาย จำกัด

บริษัท ไอ ที โซน ซัพพลาย จำกัด
I T ZONE SUPPLY CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสุเมธ จรัสจรุงเกียรติ, นางวิมลวัลย์ จรัสจรุงเกียรติ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 2 เมษายน 2545
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : ค้าปลีกเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สำนักงานทุกชนิด ซ่อมเครื่องใช้สำนักงานทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 94-96 ถ.สตูลธานี ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไอ ที โซน ซัพพลาย จำกัด