บริษัท ไอ.เอส. คอนซัลแตนซ์ จำกัด

บริษัท ไอ.เอส. คอนซัลแตนซ์ จำกัด
I.S.CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสุธี สุขวนาชัยกุล, นางสุดาพร สุขวนาชัยกุล, นายภัทรชาติ หงษ์แสงไทย, นายพัฒนา รัตนพรรณา, นายสุธีร์ เจียมจิรังกร
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 11 เมษายน 2545
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการให้คำปรึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนประกอบธุรกิจการค้า คอมพิวเตอร์รวมทั้งอุปกรณ์และอะไพิวเตอร์เพื่อจำหน่าย
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 70/187 หมู่ 5 หมู่บ้าน โอฬาร 2 ถ.นวมินทร์ แขวง คลองกุ่ม เขต บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 0-2734-7586-8
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไอ.เอส. คอนซัลแตนซ์ จำกัด