บริษัท ไอ แมส คอนซัลติ้ง ประเทศไทย จำกัด

บริษัท ไอ แมส คอนซัลติ้ง ประเทศไทย จำกัด
I MASS CONSULTING (THAILAND) CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายอุง คิม, นายเวน โรนัลด์ วิลเลี่ยมส์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 19 สิงหาคม 2545
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : ที่ปรึกษาด้านซอฟแวร์ทั้งภายในและต่างประเทศ ค้าส่ง ค้าปลีก นำเข้าและส่งออกคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ และอุปกรณ์สื่อสารและคมนาคมต่างๆ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถ.ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2640-1145
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไอ แมส คอนซัลติ้ง ประเทศไทย จำกัด