บริษัท ไอ แอนด์ เอ็ม คอนซัลท์ จำกัด

บริษัท ไอ แอนด์ เอ็ม คอนซัลท์ จำกัด
I&M CONSULT CO., LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวกฤษณา เวินเสียง
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 21 กุมภาพันธ์ 2535
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ค้าส่ง/ค้าปลีก เครื่องใช้สำนักงานซ่อมแซมเครื่องใช้
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 31/8 หมู่ 6 ซ.ชินเขต 2 ถ.งามวงศ์วาน แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 0-2954-7979
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไอ แอนด์ เอ็ม คอนซัลท์ จำกัด