บริษัท ไฮยีนิค จำกัด

บริษัท ไฮยีนิค จำกัด
HYGENIC CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายชัยสิงห์ นฤหล้า, นางรานี นฤหล้า, นายอินเดอร์ ดีป ซิงห์ คูรานา
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 22 มีนาคม 2537
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ค้าส่ง-ปลีก นำเข้า ส่งออก และให้บริการเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ ซอฟแวร์วีดีทัศน์เพื่อการศึกษา
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 38 ถ.นเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไฮยีนิค จำกัด