บริษัท ไฮเปอร์ซอฟท์ จำกัด

บริษัท ไฮเปอร์ซอฟท์ จำกัด
HYPERSOFT COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายณรงค์ ไชยกุล, นายกมล เตชะสกุลสิน, นายยุทธศักดิ์ มลิวัลย์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 16 พฤษภาคม 2534
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 50/9 ซ.เฉลิมสุข ถ.รัชดาภิเษก แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2939-0425
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไฮเปอร์ซอฟท์ จำกัด