บริษัท ไฮเปอร์มีเดีย พับลิชชิง จำกัด

บริษัท ไฮเปอร์มีเดีย พับลิชชิง จำกัด
HYPERMEDIA PUBLISHING CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายทวี เลิศปัญญาวิทย์, นายประสาท สืบค้า, นายไทย ทิพย์สุวรรณกุล, นายวีระพงษ์ แพสุวรรณ, นายวีรพันธ์ ศรีบุญลือ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 26 กันยายน 2539
ทุนจดทะเบียน : 6000000
ประเภทธุรกิจ : รับวางโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไฮเปอร์มีเดีย พับลิชชิง จำกัด