บริษัท 11 – อินโฟร์เทค ซิสเต็ม จำกัด

บริษัท 11 – อินโฟร์เทค ซิสเต็ม จำกัด
11 – INFOTECH SYSTEM CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายชาติชาย โพธิ์ทอง, นางวนิดา โพธิ์ทอง
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 3 กันยายน 2542
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : ขายคอมพิวเตอร์และติดตั้งโปรแกรม
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 444 อาคาร โอลิมเปียไทย ชั้น 4 ห้อง 4 ถ.รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2938-3167
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท 11 – อินโฟร์เทค ซิสเต็ม จำกัด