บริษัท 213 คอมพิวเตอร์ แอนด์ โซลูชั่น จำกัด

บริษัท 213 คอมพิวเตอร์ แอนด์ โซลูชั่น จำกัด
213 COMPUTER AND SOLUTION CO.,LTD
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสาโรช เชิดชูวงศ์สันติ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 24 สิงหาคม 2537
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ขายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ให้บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษา
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 275/27 ถ.สามเสน แขวง วัดสามพระยา เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 0-2628-7151
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท 213 คอมพิวเตอร์ แอนด์ โซลูชั่น จำกัด