บริษัท 24 คอนเน็กชั่น จำกัด

บริษัท 24 คอนเน็กชั่น จำกัด
24 CONNECTIONS CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายประเสริฐ มงคลวณิชยา, นางสาวปาณิสรา คำปัน
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 21 มีนาคม 2545
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ขายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และอินเตอร์เน็ต ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พัฒนาระบบ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 5 ซ.หม่อมแผ้ว 4 ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2271-1576
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท 24 คอนเน็กชั่น จำกัด