บริษัท 3ดี เน็ตเวิร์คส์ ประเทศไทย จำกัด

บริษัท 3ดี เน็ตเวิร์คส์ ประเทศไทย จำกัด
3D NETWORKS (THAILAND) CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายยูน มัน ชิว, นายบุญเลิศ เกียรติศรีธารา, นายสถาพร สัมภวะผล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 7 กันยายน 2543
ทุนจดทะเบียน : 50000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายและให้คำแนะนำอุปกรณ์ระบบสื่อสาร จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำหน่ายและให้คำแนะนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 195 ยูนิต 2314 อาคาร เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 23 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2670-4188
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท 3ดี เน็ตเวิร์คส์ ประเทศไทย จำกัด