บริษัท 5 เคยูพี คอมพิวเตอร์เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท 5 เคยูพี คอมพิวเตอร์เทคโนโลยี จำกัด
5 KUP COMPUTER TECHNOLOGY CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายกฤษณ์ แย้มสระโส
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 22 กุมภาพันธ์ 2545
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการให้บริการเป็นที่ปรึกษาการวางระบบ ออกแบบฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์จำหน่ายคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 57/21 หมู่ 6 แขวง สีกัน เขต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 0-2929-0505
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท 5 เคยูพี คอมพิวเตอร์เทคโนโลยี จำกัด