ห้างหุ้นส่วนจำกัด กราฟฟิค คอมเมอร์เชียล

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กราฟฟิค คอมเมอร์เชียล
GRAPHIC COMMERCIAL LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวิตรี แสงฤทธิ์, นายวรกฤช แสงฤทธิ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 8 มีนาคม 2543
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายปลีกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รับซ่อมและวางระบบคอมพิวเตอร์ รับเหมาก่อสร้างทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 187/85 หมู่ 2 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด กราฟฟิค คอมเมอร์เชียล