ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีน คอมพิวกราฟฟิค

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีน คอมพิวกราฟฟิค
GREEN COMPUGRAPHIC LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายพิมาน ชวานนท์, นางสาวมณีรัตน์ อดิเทพสถิต
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 19 กันยายน 2539
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายเครื่องใช้และวัสดุสำนักงานบริการทำการ์ดต่างๆ และสกรีน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 218/2 ถ.ชนเกษม ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 0-7721-6787
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีน คอมพิวกราฟฟิค