ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติพงษ์ แอนด์ เจริญศรีคอนส์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติพงษ์ แอนด์ เจริญศรีคอนส์
KITTIPONG AND JAROENSRI CONS LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายกิตติพงษ์ บุญประกอบกุล, นางเจริญศรี บุญประกอบกุล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 27 สิงหาคม 2534
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : นำเข้าอุปกรณ์ เครื่องเขียน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 355/2209 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : 0-2992-1308
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติพงษ์ แอนด์ เจริญศรีคอนส์