ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย
KORPONG O A SUPPLY LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายพงศ์ศักดิ์ ก่อวัฒนมงคล, นางพรรณิพา ก่อวัฒนมงคล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 2 มกราคม 2540
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ขายเครื่องเขียน-อุปกรณ์สำนักงาน-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ งานพิมพ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 357/73 หมู่ 9 แขวง คลองกุ่ม เขต บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 0-2946-9002
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย