ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้วงฮวดมาร์เก็ตติ้ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้วงฮวดมาร์เก็ตติ้ง
KWANG HUAT MARKETING LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายภูริพันธุ์ วงศ์ธิติยากร, นางอรสุภา วงศ์ธิติยากร, นางสาวหทัยทิพย์ วงศ์ธิติยากร
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 4 เมษายน 2527
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : ขายเครื่องเขียน – เครื่องใช้สำนักงาน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 237/45 ซ.1 ถ.รัถการ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้วงฮวดมาร์เก็ตติ้ง