ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวหน้าสตูลเทรด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวหน้าสตูลเทรด
KAONA SATUN TRADE LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาววิไล ประเทืองวงศ์, นางชาลิยา ประเทืองวงศ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 23 กุมภาพันธ์ 2533
ทุนจดทะเบียน : 800000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายอุปกรณ์ – ตำราเรียน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 30/11 ถ.สตูลธานี ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวหน้าสตูลเทรด