ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.โรจน เทรดดิ้ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.โรจน เทรดดิ้ง
K.ROAJANA TRADING LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายโสรัจ รจนะศิลปิน, นายสายชล เจริญ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 2 เมษายน 2539
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ขายปลีกกระดาษถ่ายเอกสาร,รับเหมาก่อสร้าง,จัดสวน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 296 หมู่บ้าน การเคหะแห่งชาติ ซ.6 ถ.สุขาภิบาล 1 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 0-2733-7117
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.โรจน เทรดดิ้ง