ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลิกพอยท์ คอมพิวเตอร์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลิกพอยท์ คอมพิวเตอร์
CLICK POINT COMPUTER LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางจารุวรรณ หล่ออริยา, นางวันทนีย์ เจนกาญจนดิลก, นางสาวศุภรัตน์ ปั้งซวด, นางสาวเอมอร ชนาพิพัฒน์, นายธีระพงษ์ ทิวรัตนกุล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 9 มีนาคม 2544
ทุนจดทะเบียน : 2500000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้บริการอินเตอร์เน็ต
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 150/9-13 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลิกพอยท์ คอมพิวเตอร์