ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลินิกคอมแอนด์ซัพพลาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลินิกคอมแอนด์ซัพพลาย
CLINIC COM AND SUPPLY LIMITEDPARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวรพันธ์ รัมพณีนิล, นางสาวไพจิตร แก้ววงค์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 27 กุมภาพันธ์ 2546
ทุนจดทะเบียน : 1100000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายปลีกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 144/27 ถ.พหลโยธิน ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลินิกคอมแอนด์ซัพพลาย