ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอมเทค ซิสเต็มส์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอมเทค ซิสเต็มส์
COMTECH SYSTEMS LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวนิรา วกกุม, นางอรวรรณ เลิศวิไลอนันต์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 2 มกราคม 2546
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์มัลติมีเดีย เครื่องมือทางด้านอิเล็คทรอนิคส์อุปกรณ์สื่อสารและอุปกรณ์พ่วงคอมพิวเตอร์ทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 352/26 ถ.พิชัยฯ ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
โทรศัพท์ : 0-3623-3145
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอมเทค ซิสเต็มส์