ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอมไบน์ ซัพพลาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอมไบน์ ซัพพลาย
COMBINE SUPPLY LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายอภิเชษฐ์ ทองนวน, นางสาวชิดชม รมณียธรรม, นางสาววราภรณ์ ทองนวน, นางสาววราภรณ์ ศรีณะพรหม, นายธนพล ทองนวน
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 11 มีนาคม 2542
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายปลีกเครื่องใช้สำนักงาน เครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ ติดตั้งตรวจสอบซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 14/4 หมู่ 3 ซ.ลาดพร้าว 71 ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : 0-2932-9950
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอมไบน์ ซัพพลาย