ห้างหุ้นส่วนจำกัด คีแมค

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คีแมค
KIMAC LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายกมล คีตะพันธ์สังวรณ์, นายอภินันท์ คีตะพันธ์สังวรณ์, นายอภิณัฐ คีตะพันธ์สังวรณ์, นางสาวอภินรี คีตะพันธ์สังวรณ์,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 21 สิงหาคม 2522
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : นำเข้า ขายปลีกหมึกพิมพ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 28 ซ.59 ถ.อาคารสงเคราะห์ 3 แขวง คลองจั่น เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด คีแมค